KTG

KOOLITUSED

*

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis toetatakse ja viiakse läbi erinevaid täiskasvanutele suunatud tegevusi ja õpet. 

Majandustegevusteate nr 228124

KTG-le on 10.05.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga nr 1.1-3/22/66 väljastatud tegevusluba A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Tutvu õppetöökorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise korraga
Koolitajad
Ruumid

Koolitused toimuvad: Garnisoni 16, 93812 Kuressaare

Kontakt - koolitus@ktg.edu.ee

Palun täitke tagasiside koolituse kohta siin

 

* Eesti keel A2 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus

KTG-le on 10.05.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi
kantsleri käskkirjaga nr 1.1-3/22/66 väljastatud tegevusluba A2
tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolituse läbiviimiseks.

Koolitaja:  Ave Jõgi

Koolituse maht: 240 tundi, sh 74 tundi iseseisvat tööd

Koolituse aeg: grupi täitumisel, 01.03.2024-31.10.2024 

Koolituse hind: 1245

Täpsem koolituse info: A2 

* Eesti keel A2 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus

KTG-le on 10.05.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi
kantsleri käskkirjaga nr 1.1-3/22/66 väljastatud tegevusluba A2
tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolituse läbiviimiseks.

Koolitaja:  I grupp - Maren Asumets (E ja K kell 16.00, 3x45 min), II grupp -  Ave Jõgi (N ja R kell 16.00, 3x45 min)

Koolituse maht: 240 tundi, sh 74 tundi iseseisvat tööd

Koolituse aeg: 15.01.2024-31.10.2024 

Koolituse hind: 1245

* Eesti keel mitte-eestlastele - A1.2-tase, igapäevane suhtluskeel (inglise keele baasil)

Koolitaja: Janika Pannel

Koolituse maht: 40 tundi

Koolituse aeg: 08.01.2024-30.04.2024

Koolituse hind: 400

Täpsem koolituse info: A1  

* Vene keel - A1, A2, B1, tööalane vene keel

Koolitaja: Maren Asumets

Koolituse maht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisvat tööd

Koolituse aeg: grupi täitumisel

Koolituse hind: 560€

Täpsem koolituse info: A1  A2  B1  Tööalane vene keel

* Inglise keel - A1, A2, B1, B2, tööalane inglise keel

Koolitaja: Janika Pannel

Koolituse maht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisvat tööd

Koolituse aeg: grupi täitumisel

Koolituse hind: 560€

Täpsem koolituse info: A1  A2  B1  B2  Tööalane inglise keel

* Eesti keel mitte-eestlastele - A1, A2, B1, tööalane eesti keel

Koolitaja: Ly Kallas, Merike Olo, Janika Pannel, Maren Asumets

Koolituse maht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisvat tööd

Koolituse aeg: grupi täitumisel

Koolituse hind: 560€

Täpsem koolituse info: A1  A2  B1  Tööalane eesti keel

* Eesti keel A2 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus

KTG-le on 10.05.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi
kantsleri käskkirjaga nr 1.1-3/22/66 väljastatud tegevusluba A2
tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolituse läbiviimiseks.

Koolitaja: Merike Olo, Janika Pannel, Maren Asumets

Koolituse maht: 240 tundi, sh 74 tundi iseseisvat tööd

Koolituse aeg: grupi täitumisel

Täpsem koolituse info: A2 

 

* Arvuti algkursus

Koolitaja: Kadri Markus

Koolituse maht: 120 tundi. Võimalus läbida ka üksikuid mooduleid.

Koolituse aeg: grupi täitumisel

Koolituse hind: 840€

Täpsem koolituse info

* Merenduse alused

Koolitaja: Mati Saarlaid

Koolituse maht: 80 tundi, sh 10 tundi iseseisvat tööd

Koolituse aeg: grupi täitumisel

Koolituse hind: 560€

Täpsem koolituse info