KTG

Vastamiste ja konsultatsioonide ajad

Aineõpetajate konsultatsioonid ja vastamised toimuvad igal koolinädala esmaspäeval kell 16.00–18.00.

Täpsem ajakava SIIN.

 2024. a lõpueksamite ajad SIIN.

E-õpe

Teadmiseks E-õppe õppijale

  • Kontakttundides osalemine on vabatahtlik.

  • Võimalus osaleda kontakttundides 1 kord kuus kaks päeva (10.-12.klass).

  • Õppematerjalid on kätte saadavad Moodles. Vajalik eelnev kasutajaks registreerimine (Juhend).

  • Hinnete seisu saab jälgida Siseveebi keskkonnas (vajalik sisselogimine).

  • Võimalus külastada teiste õppevormide tunde ja konsultatsioone (Tunniplaan).

Kontakttunnid koolimajas iga kuu üks R ja L.

2023/24 Kontakttundide ajakava II poolaastal

R-L 12.-13. jaanuar 10E, 11E, 12E
R-L 09.-10. veebruar 10E, 11E, 12E
R-L 08.-09. märts 10E, 11E, 12E
R-L 12.-13. aprill 10E, 11E, 12E
R-L 10.-11. mai 10E, 11E

Kursused klasside kaupa

Hindelised tööd I poolaastal:

10.klass

11.klass

12.klass

Hindelised tööd II poolaastal:

10.klass

11.klass

12.klass

Kursuste lõpuhinded

Lõpueksamid

  • Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines.

Lõpueksameid sooritavad 9. klassi õpilased, mittestatsionaarses õppevormis üksikuid õppeaineid õppivad õpilased ja eksternid, kes tahavad lõpetada põhikooli.

  • Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õppijad sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit, milleks on eesti keel, matemaatika ja võõrkeel.

Riigieksamid on suunatud abiturientidele, kes soovivad lõpetada gümnaasiumit, kuid eksameid saavad sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ning juba keskhariduse omandanud isikud, kellel on plaanis haridusteed jätkata kõrgkoolis.

Õpilasuurimus või praktiline töö