KTG

KTG osalemine PROJEKTIDES 2020/2021 ja 2021/2022 õppeaastal :

Teisel ringil tagaks saaremaal III

Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine".

KTG.

Projekti eesmärk ja tulemused

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi (KTG) õppimisvõimaluste laiemale avalikkusele tutvustamise kaudu on suurenenud teadlike õppijate arv, kes jätkab oma poolikut haridusteed KTG-s, vähenenud on väljalangevus koolist, e-õpe on efektiivselt rakendunud ning õpetajatel on olemas eelteadmised ja praktilised kogemused täiskasvanud õppijate arengu toetamiseks.

Projekti lõppedes on vähenenud õpingute katkestajate arv ning üldisest õppijate arvust on lõpetajate arv kasvanud 24-28%. Projekti lõpptulemuste planeerimisel arvestasime viimaste aastate tendentsiga, mis näitab pidevat rahvaarvu vähenemist Saaremaal ning seetõttu ei planeeri projekti tegevustega niivõrd õppijate arvu kasvu, kui eelkõige õppijate arvu languse peatamist.

Toetuse summa: 75 388,92 eurot.

Projekti toimumise aeg: 01.09.2020-31.08.2022.

KTG osalemine PROJEKTIDES 2018/2019 ja 2019/2020 õppeaastal:

Teisel ringil tagaks saaremaal II

Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine".

KTG.

Projekti eesmärk ja tulemused

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi (KTG) õppimisvõimaluste laiemale avalikkusele tutvustamise kaudu on suurenenud teadlike õppijate arv, kes jätkab oma poolikut haridusteed KTG-s, vähenenud on väljalangevus koolist, e-õpe on efektiivselt rakendunud ning õpetajatel on olemas eelteadmised ja praktilised kogemused täiskasvanud õppijate arengu toetamiseks.

Projekti lõppedes on vähenenud õpingute katkestajate arv ning üldisest õppijate arvust on lõpetajate arv kasvanud 24-28%. Projekti lõpptulemuste planeerimisel arvestasime viimaste aastate tendentsiga, mis näitab pidevat rahvaarvu vähenemist Saaremaal ning seetõttu ei planeeri projekti tegevustega niivõrd õppijate arvu kasvu, kui eelkõige õppijate arvu languse peatamist.

Toetuse summa: 203 819,75 eurot.

Projekti toimumise aeg: 01.08.2018-31.07.2020.

KTG osalemine PROJEKTIDES 2016/2017 ja 2017/2018 õppeaastal:

Teisel ringil tagaks saaremaal

Euroopa Sotsiaalfondi meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine".

KTG.

Projekti eesmärk ja tulemused

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi (KTG) õppimisvõimaluste laiemale avalikkusele tutvustamise kaudu on suurenenud teadlike õppijate arv, kes jätkab oma poolikut haridusteed KTG-s, vähenenud on väljalangevus koolist, õpetajate oskus e-õppe rakendamisel on paranenud ning õpetajatel on olemas eelteadmised ja valmisolek sisserännanute õpetamiseks ning kaasaegne lähenemine täiskasvanud õppijate arengu toetamiseks.

Projekti lõppedes on vähenenud õpingute katkestajate arv ning üldisest õppijate arvust on lõpetajate arv kasvanud 24-28%. Projekti lõpptulemuste planeerimisel arvestasime viimaste aastate tendentsiga, mis näitab pidevat rahvaarvu vähenemist Saaremaal ning seetõttu ei planeeri projekti tegevustega niivõrd õppijate arvu kasvu, kui eelkõige õppijate arvu languse peatamist.

Toetuse summa: 204 284.- eurot.

Projekti toimumise aeg: 01.08.2016-31.07.2018.

Õppijate Saadikud - Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”