KTG

Soome keele vestluskursus algajatele (40h)

Koolitaja:

Tiina Valtanen

Toimumiskoht:

Kuressaare Rahvaülikooli seminariruum (Garnisoni 16) ja veebis Zoomis

Toimumisaeg:

29.01.2024

Kellaaeg:

17.00-19.15

Osalustasu:

240€

Soovid osaleda?

Registreeri siin

Ootame huvilisi liituma soome keele algajate vestluskursusega, mille esimene tund toimus 4. jaanuaril kell 17.00-19.15. Tunnid toimuvad kord kuus kokku saades ja vahepealsel ajal veebis Zoomi vahendusel.

Tundide täpsed toimumisajad:

Kontakttunnid: 21.02; 22.02; 25.03; 27.03; 01.04; 03.06; 04.06 ja 05.06 kell 17.00-19.15

Zoomis: 29.01; 04.03; 22.04; 02.05; 16.05 kell 17.00-18.30.

Lisaks on ette nähtud 3 tundi iseseisvat tööd. 

Sihtgrupp:

Grupi suurus on minimaalselt 8 osalejat ja maksimaalset 12 osalejat.

Soome keele vestluskursus on sobilik alustavatele või taasalustavatele õppijatele, kes soovivad arendada eelkõige suulist väljendusoskust ning saada juurde rääkimisjulgust ja harjutada soome keele hääldust. Tundides on rohkelt vestlusi, arutelusid, dialooge jm, mis soodustavad ladusa eneseväljenduse arengut. 

Sisu:

Põhiline tähelepanu on rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisel. Kursusel toimub sõnavara ja grammatika õppimine ja kinnistamine ning suhtlemise arendamine läbi suulise kõnekeele kasutamise (vestlused, praktiline igapäevane suhtluskeel, lihtsamad väljendid ja fraasid).

Teemad:

 • Isikuandmed, oma perekonna ja perekonnaseisu kirjeldamine, vanus

 • Enda tutvustamine lühijutu vormis

 • Kellaajad, nädalapäevad

 • Kodu, perekond, töö

 • Tee küsimine ja juhatamine

 • Reisimine ja puhkamine

 • Kohvikus toidu tellimine ja tasumine

 • Sisseostude tegemine, rahaühikud, ostmisega seotud küsimused

 • Ameti, elukutse ja töökohaga seotud sõnavara

 • Tutvustamine, viisakusväljendid, tervitamine, nime küsimine

 • Küsimustele vastamine, kas-küsimused

Õppetöö korraldus:

Õppetöö toimub kombineeritud õppe vormis:

 • 30 tundi keeleõppest toimub kontaktõppes ja 10 tundi veebiõppes.

 • Kontakttunnid toimuvad üks kord kuus kolmel õhtul nädalas, igal kohtumisel on 3 õppetundi korraga (3x45 minutit). Kohtumised toimuvad 4. jaanuaril, 21.-25. veebruar, 25. märts-1. aprill, 3.-7. juuni.

 • Tundide toimumise täpsed ajad lepitakse osalejatega kokku esimesel kohtumisel.

Osalustasu: 6€/tund ehk kogu kursuse hind on 240€

Koolituse osavõtutasu on võimalik soovi korral tasuda kahes osas. 

Lõpetamise tingimused: 

Õppetöö toimub vastavalt koostatud tunniplaanile, kursusel osalemine vähemalt 75% toimunud tundidest.

Lõpetamise tingimused täitnud osalejatele väljastatakse koolituse tunnistus.

Õpetaja: Tiina Valtanen

Tiina Valtanen omab pikaajalist kogemust soome keele õpetamisel nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele ning tal on 30-aastane kogemus Soome-Eesti vahelisest koostööst. Tiina on soomlane, kelle teine kodu asub Kuressaares.

Kontakt

Krista Hallik

rahvaylikool@ktg.edu.ee +372 526 9690

Õppides läbi elu!