KTG

VÕTA EESKIRI

VÕTA - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. KTG VÕTA eeskiri