KTG

JÄRELVALVE

Haldusjärelvalvet teostab Saaremaa Vallavalitsus (Tallinna tn 10, Kuressaare)

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.