Nutiseadme mõju lapse arengule, ajule ja lapse käitumisele tervikuna

Koolitaja: Andero Teras
Toimumiskoht: Georg Ots Spa hotell, seminariruum Gotland (Tori 2)
Toimumisaeg: 22.02.2022
Kellaaeg: 18.00-20.00
Osalustasu: 5€

Koolituse eesmärk:

  • Tutvustada nutiseadmete seoseid lapse areneva aju, käitumise, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste, õppetulemuste, vaimse ja füüsilise tervise ning üldiste kognitiivsete funktsioonide taustal.
  • Jagada ideid ja ettepanekuid, kuidas saada lapsega kokkuleppele, et vajadusel vähendada nutiseadme kasutamise aega.

Sisu ja teemad:

Kuigi levinud on arusaam, et nutiseade on justkui kurjast, siis täpsem psühhoharidus selles teemaruumis annab motiveeritud arusaama, kui palju ja kuidas nutiseadmega oma lapse igapäevaelus saaksime või peaksime toimetama.

Soovitusi ja seosed jagatakse lapse areneva aju, käitumise, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste, õppetulemuste, vaimse ja füüsilise tervise ning üldiste kognitiivsete funktsioonide taustal. Omal kohal on ka juhtumite arutelu ja igapäevast pereelu puudutavad lahendused, millesse nutiseade on või ei tohiks olla kaasatud.

Koolitusel jagatakse ideid ja ettepanekuid, kuidas saada lapsega kokkuleppele, et vajadusel vähendada nutiseadme kasutamise aega. Küll aga üheselt rakendatavaid ideaalseid võluvõtmeid ei ole, kuna muutuste loomine lähtub näiteks lapse vanusest ning tihtilugu ei keerlegi lahendused ainult nutiseadme ümber, vaid teiste psühholoogiliste ja käitumuslike momentide ümber.

Läbiviija: Andero Teras, psühholoogia MA

Andero Teras on psühholoog-koolitaja, kes omandab Tartu Ülikoolis doktorikraadi laste ja noorte arengupsühholoogias. Andero on Mõttemaru koolituskeskuse haridussuuna koolitaja, kes on arendanud haridusvaldkonna koolitusprogramme ning koolitanud õpetajaid ning haridusjuhte üle kuue aasta. Lisaks Tartu Ülikoolile on täiendanud enda psühholoogia alaseid teadmisi Soomes Tampere Ülikoolis ja Ameerika Ühendriikides West-Virginia Ülikoolis.

Väljastatav dokument

Koolituse läbimisel väljastatakse soovi korral Kuressaare Rahvaülikooli tõend.

Koolituse korraldamisel lähtume EV Valitsuse kehtestatud piirangutest. Koolitusele saabudes palume esitada Covid-19 tõendi koos isikut tõendava dokumendiga.

Kontakt

Krista Hallik

rahvaylikool@ktg.edu.ee
+372 526 9690