Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õpe

Koolitaja: Angela Jakobson
Toimumiskoht: Arensburg Boutique Hotel & Spa seminariruum (Lossi 15)
Toimumisaeg: 19.01.2022
Kellaaeg: 18.00-20.00
Osalustasu: 5€

Koolituse eesmärk: 

  • Tutvustada osalejatele oskuste õppe meetodit lapse probleemsele käitumisele reageerimiseks.

Õpiväljund:

  • Osaleja tunneb 15-sammulist sekkumistehnikat, mille abil täiendada lapse käitumismustrit uute oskustega.

Sisu ja teemad:

Oskuste õpe on laste probleemide lahendamise meetod, mis tugineb lahenduskesksele teraapiale. Meetodi eesmärgiks on rikastada lapsevanemate, õpetajate sekkumisvõtteid väljakutsuvale, ebakohasele käitumisele reageerimiseks ning toetada laste, õpetajate ja vanemate omavahelist koostööd.

Meetodi keskne idee käsitleb suurt hulka laste probleeme puuduvate oskustena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisisõnu – lastel ei ole probleeme, vaid neil puuduvad oskused. 15-sammuline sekkumistehnika pakub konkreetseid lahendusi lapsest hoolivale täiskasvanule selle kohta, kuidas täiendada käitumismustrit uute oskustega.

Meetod on sobilik lastele vanuses 3–12.

Läbiviija: Angela Jakobson

Koolituse läbiviijaks on tunnustatud kliiniline psühholoog Angela Jakobson, kes on õppinud kliinilist psühholoogiat Tartu Ülikoolis. Põhjalikuma väljaõppe on koolitaja omandanud kognitiiv-käitumusliku teraapia alal.  

Väljastatav dokument

Koolituse läbimisel väljastatakse soovi korral Kuressaare Rahvaülikooli tõend.

Soovi korral saab kaasa osta Oskuste õppe käsiraamatu (kirjastuse hind 10 €) ja tutvuda tegevuskaartidega, millega on võimalus mänguliselt toetada oskuste omandamist.  

Koolituse korraldamisel lähtume EV Valitsuse kehtestatud piirangutest. Koolitusele saabudes palume esitada Covid-19 tõendi koos isikut tõendava dokumendiga.

Kontakt

Krista Hallik

rahvaylikool@ktg.edu.ee
+372 526 9690