Kuidas teie lapsel päriselt läheb?

Koolitaja: Liina Kohu
Toimumiskoht: Valjala Rahvamaja
Toimumisaeg: 14.10.2021
Kellaaeg: 17.00
Osalustasu: Tasuta

Kuressaare Rahvaülikool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi lapsevanematele suunatud koolituste sarja, mille kaudu soovime tõsta lastevanemate teadlikkust, et seeläbi toetada laste ja noorte vaimset tervist ning õppimist kriisijärgsel ajal.

Sihtgrupp
Keerulistes oludes pered, paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes raskustes olevad pered. Kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad.

Eesmärk

Teadlikkuse tõstmine vaimse tervise teemadel, õppida tundma laste ja teismeliste vaimse tervisega seotud probleeme, neid märkama ja vajadusel abistama. 

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab, mis on hea vaimne tervis ning enim levinud vaimse tervisega seotud probleeme (ärevus, depressioon);
  • oskab ära tunda, märgata ja reageerida lapse/teismelise muutunud emotsionaalsele seisundile;
  • teab, kuidas vaimse tervise probleemide korral toetada ning julgustada;
  • kuidas mõjutavad peresuhted lapse vaimset tervist. 

Teemad

  • Vaimne tervis, mis see on ning mis on hea ja halb vaimne tervis
  • Tavapärasemad vaimse tervise probleemid
  • Kuidas väljenduvad lapse/teismelise vaimse tervise probleemid
  • Kuidas stress, ärevus ja depressioon kooliõpilast mõjutavad ning kuidas saavad pereliikmed last/teismelist aidata
  • Mida saab teha, et püsiks hea vaimne tervis

Koolitaja: Liina Kohu

Liina Kohu on 21 aastat töötanud sotsiaalvaldkonnas, sotsiaaltöötajana. Aastast 2019 viib läbi vanemlusprogrammi „Imelised aastad“. Kõik need aastad on kinnitanud, et laste vaimne tervis ja elukvaliteet on suuresti mõjutatud vanematest ja pere omavahelistest suhetest.

Õppinud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis sotsiaaltöö korraldust  ja omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste valdkonnas. On läbinud Eesti Pereteraapia Koolis pereterapeudi väljaõppe. Praegu töötab Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses sotsiaalpedagoogina ja erapraksises superviseeritava pereterapeudina.

Väljastatav dokument

Koolituse läbimisel väljastatakse soovi korral Kuressaare Rahvaülikooli tõend.

Kohtade arv koolitusel on piiratud, seega on kindlasti vajalik registreeruda SIIN

Koolituse toimumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Koolituse korraldamisel lähtume EV Valitsuse kehtestatud piirangutest. Koolitusele saabudes palume esitada Covid-19 tõendi koos isikut tõendava dokumendiga või selle puudumisel kiirtesti negatiivne tulemus.

Kontakt

Krista Hallik

rahvaylikool@ktg.edu.ee
+372 526 9690

Õppides läbi elu!