Kodanikuks olemise ABC kogukonnaringid

Koolitaja: Marvi Ehte
Toimumiskoht: Kuressaare Rahvaülikooli seminariruum (Garnisoni 16)
Toimumisaeg: 26.09.2023 - 24.10.2023
Kellaaeg: 17.30-20.30
Osalustasu: Tasuta

Milline on Sinu Saaremaa? Kuidas Sina kohalikus elus saad kaasa rääkida?

Kui soovin kodanikuna midagi muuta või kaasa rääkida – kas pöördun presidendi, Riigikogu või kohaliku omavalitsuse poole? Kuidas targalt osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel? Mis on erinevate demokraatlike institutsioonide roll Eestis? Kuidas mitte minna kaasa demagoogiaga?

Kodanikuks olemise ABC toimub kogukonnaringina. Kogukonnaringis õpitakse, kuidas paremini teostada oma õigusi ja kohustusi kodanikuna ning võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti. 

Toimumisajad: 

  • 26. september kell 17.30-20.30
  • 03. oktoober kell 17.30-20.30
  • 10. oktoober kell 17.30-20.30
  • 24. oktoober kell 17.30-20.30 

Teemad: 

  • Võimude lahususe põhimõtted
  • Demokraatia ja valimised
  • Kodanik kui kogukonna liige
  • Kuidas mõjutab meie elu Euroopa Liit?
  • Meedia ja selle mõju
  • Kuidas kogukonnaelus aktiivselt kaasa rääkida? jpm.

Läbiviija: 

Marvi Ehte on Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja. Lisaks on vastavalt teemadele kaasatud külalislektoreid ja eksperte väljastpoolt.

Projekti eesmärk: 

Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest on suurenenud, seeläbi on loodud eeldused kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks.

Sarnaseid kogukonnaringe viiakse 2023. a läbi 15 maakonnas üle Eesti. 

Väljastatav dokument:

Kogukonnaringide läbimisel väljastatakse soovi korral Kuressaare Rahvaülikooli tõend (kui on osaletud vähemalt 75% kordadest).

Aruteluringid toimuvad projekti Kodanikuks olemise ABC raames. Projekti rahastab Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. 

Kontakt

Krista Hallik

rahvaylikool@ktg.edu.ee
+372 526 9690

Õppides läbi elu!