Inglise keel algajatele ja taasalustajatele

Koolitaja: Janika Pannel
Toimumiskoht: Kuressaare Rahvaülikooli seminariruum (Garnisoni 16)
Toimumisaeg: 03.10.2023
Kellaaeg: 17.00-18.30
Osalustasu: 240€

Ootame huvilisi inglise keele koolitusele, mille esimene tund toimub 3. oktoobril algusega kell 17.00. Edasised toimumisajad lepitakse grupiga kokku esimesel kohtumisel. Soovitavalt toimuvad tunnid 2x nädalas õhtusel ajal, kokku 40 akadeemilist tundi. Grupi suurus on minimaalselt 8 osalejat.

Sihtgrupp:

Inglise keele koolitus algajatele ja taasalustajatele on sobilik õppijatele, kes soovivad omandada esmase keeleoskuse. Tundide käigus harjutatakse nii kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskusi. Olulisemad teemad: tutvumine, perekond ja kodu, sõbrad, Eesti, igapäevased tegevused jm.

Kursusel osalemine ei eelda varasemat inglise keele oskust.

Osalustasu: 6€/tund ehk kogu kursuse hind on 240€

Koolituse osavõtutasu on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. 

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Lõpetamise tingimused: 

Õppetöö toimub vastavalt koostatud tunniplaanile, kursusel osalemine vähemalt 75% toimunud tundidest.

Lõpetamise tingimused täitnud osalejatele väljastatakse koolituse tunnistus.

Koolitaja: Janika Pannel

Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega KTG inglise keele õpetaja Janika Pannel, kes on omandanud kõrghariduse inglise keele ja kirjanduse alal Tartu Ülikoolis. 

Janika omab täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutset.

Kontakt

Krista Hallik

rahvaylikool@ktg.edu.ee
+372 526 9690

Õppides läbi elu!